#

Rüveyda Akman Kardeşim Dedim Blog’da anısını paylaştı

ONLINE LİDER EĞİTİM

“Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen”

“Ey insan evladı! Kendine saygıyla/hürmetle yaklaş; çünkü sen kâinatta yaratılmışların özü/göz bebeği olan insansın.” (Şeyh Galip)

İnsan eşref-i mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi. Biz de bu şerefli mahlukat için çıktık yola. Onu anlamak ve yine ona anlatmak için. İnsanla ilgilenmek, insanı idare etmek zordur. Onu bilmek lazım, onu öğrenmek. Biz de öğrendik. Önder’in Liderlik Eğitim kampında Serap Dönmez’ den sevgi diliyle, etkili iletişimle ilgili çok güzel şeyler öğrendik. Herkesi olduğu gibi sevmeyi öğrendik. İsmail Memiş bize bağımlılığın altyapısından bahsetti çok verimli idi. Abdullah Ceylan’dan imam-hatip şuurunu öğrendik. Gülcan Tezcan ile yapmış olduğumuz film okuması bizi genç kadın bireyler olarak bilinçlendirdi ve son olarak Arife hanımın bizimle yapmış olduğu akademik motivasyon konuşması beni çok etkiledi hepsine çok teşekkürler. Allah onların ilmini artırsın, bize de ilim ettiklerimizle amel etmeyi nasip etsin. Çünkü şimdi vakit amel vaktidir. Bizden sonraki nesle hem ilmimizle hem amelimizle örnek olma, yol gösterme, öncülük, liderlik etme vaktidir. Allah azmettiğimiz yolda ayağımızı sabit kılsın. Rüveyda Akman-İstanbul