#

Hakkımızda

Kardeşim Dedim

1958 yılından itibaren; iman ve irfan aşkıyla yoğrulmuş, bir gençlik hedefini ideal olarak belirlemiş ve bir neslin öncüsü konumunda olan imam-hatip davasını bugünde taşıyıp günümüz gençliğine dair hedeflerimizi davalarımızla buluşturma gayretinde olan GENÇÖNDER ( Önder İmam Hatipliler Derneği Gençliği ) olarak diyoruz ki;

İmam-hatipli olmak bir okul okumak yahut diploma sahibi olmak değil; iman ve ahlak ile yoğrulmuş, ümmet ve milletinin sorunlarına duyarlı, asgari manevi şartları barındıran bir misyonu ifade etmektir. Yani imam hatip sadece bir liseden ibaret değil bir misyon ve davadır ki tüm ülkemiz gençliğini ve bireylerini kapsamaktadır. Bu doğrultuda arzu ettiğimiz yeni bir dünyanın ilk adımları ise biz inanıyoruz ki düzenlediğimiz bu kamplarda gençlerimizle birlikte atılmaktadır.

2010 yılı itibariye düzenli olarak tertip edilen kamplarımızda Türkiye’nin her yerinden farklı kültürlere sahip gençler “kardeşlik” zemininde bir araya gelip; yeni kişilerle tanışma, ortak özelliklerini keşfetme, farklılıkların güzelliğini hissetme adına yenilikleri deneyimleme ortamı buluyor.

“…Bir işi bitirince diğerine koyul”

“…Bir işi bitirince diğerine koyul” ayeti düsturunca gençlerimizin vakitlerini iyi değerlendirmesi,
eğlenmek ve dinlenmekten ibaret olmayan kamplarımızda yeni ufuklara yelken açma gayretindeyiz. Örnek teşkil edecek liderler eşliğinde temel ahlaki değerlerin kazandırılması, bilgi, bilinç, ahlak, itikat, iktisadi konularda ve sosyal, kültürel, sportif alanlarda gelişim sergilenmesi aynı şekilde hedeflenmektedir.

Kamplarımızda her gencimizin kendi tanımasına, iç alemine yolculuk yaparak nefis muhasebesi
yapmasına, birlikte yaşamın getirdiği sorumluluk bilincini edinmesine ve kardeşinin derdiyle
dertlenmenin önemini kavrayarak farklı bakış açıları kazanmış vaziyette evlerine dönme fırsatı
sunuyoruz.
Gençlerimizin geleceğin liderleri ve önderleri olma yolunda bilgi, birikim, şuur, mesuliyet bilinci ve
kendine güven duygusu kazanması ise vazgeçilmez değerlerimiz arasında bulunmaktadır.

Kardeşliğin, dostluğun ve muhabbetin yoğun yaşandığı kamplarımızda gençlerimiz hocalarımızdan bilgilerinden istifade ediyor.

Kamplarımızda sportif, kültürel ve eğitsel aktivitelerin yanında kampa katılan kardeşlerimizin kendi aralarında organize ettikleri ve kampa katılan tüm gençlerin iştirak ettikleri yöresel aktiviteler yapılmaktadır