#

Çevre

Çevre

İnsanlığın küreselleşen dünyasında, herkesin her yerde olup neredeyse her şeyin herkeste bulunduğu bir çağda arzuladığımız çevre yalnızca bir isim yahut sıfattan ötedir.
Öyle bir çevre hayal ediyoruz ki bu çevre “insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz, iyiliği emreder kötülükten sakındırırsınız” ayeti kerimesi gereği düzenli bir iyilik hareketi olarak yeryüzüne serpilip toprakta bitecek nice fidanlar peşinde olacaktır.
Bu çevre, “hayra motor, şerre fren” olup yeryüzünü ıslah için bir mücadele içerisinde bulunacaktır.
Bu çevre, düşünenin üzerinden atlanıp gözlerimize güzel görünen bir son için kardeşine acımamanın aksine, mühim olan birlikte olmak, paylaşmaktır deyip kardeşini düştüğü yerden kaldıracak bilince sahip olacaktır.
Bizler kamplarımızda bir araya gelmiş “evvel refik ba’del tarik” diyerek kardeşlik ile yoğrulmuş, acısını tatlısını kardeşlik mucibince paylaşmayı şiar edinen ve yeni bir dünyanın inşası adına heyecanını yüreklerinde taşıyan kimselere; soluklanacağı, ümitlerini perçinleyeceği, taze bir besmele ile yoluna tam sürat devam edeceği yeni bir çevre olma gayretindeyiz.